edpak deliver knowledge and competitiveness
logo
Högskola
Utbildningar
Wikipedia Ranking Web
of Universities
Lediga jobb
NyTeknik Arbetsförmedling
Se Stockholm
www.stockholm.se
How to order
1 Välja kurs eller webbpaket.
2 Du skickar en beställning via formulär eller E-post.
3 Du presenterar dina önskemål om utformning av hemsidan.
4 Text ska levereras i digitalt format.
5 Bilder ska levereras digitalt eller som papperskopia.
our guarantee
Alla beställningar behandlas enligt edpak uppllysningar


Konstruktion av webbsidor _ HTML


Kursens mål är att du skall lära dig:
 • Funktionssättet hos Internet i allmänhet och World Wide Web i synnerhet.
 • Hur man gör grundläggande Web-sidor med HTML.
 • Om integration av olika skriftspråk, applet och media i webbdokument.
 • De kunskaper och färdigheter för att på egen hand kunna publicera information på webben.


Innehåll
 • webbdesign
  • Den World Wide Web
  • Planera webbplatsen
  • Uppmärkning av hypertextdokument (HTML)
 • Mer Användning av HTML
  • Text formatering med HTML
  • HTML Hjälp medel: Editorer och Konverterar
 • Verktygen du behöver
  • Program för HTML _ kodning
  • Program för bild och grafik behandling
  • Webbsäkra färger
 • Användbar JavaScript
  • Mouseover - effekter
  • Popup-fönster
 • Skapa Enkla Web Sidor
  • Börja med basen
  • Skapa Stylesheet - filen
  • Alt om Länkar
 • Media på Webben
  • Ljud
  • Viktorbaserade animationer med flash
 • Publicering av webbsidan


Förkunskaper: Kunskaper om Windows


Tillbaka till föresidan